parkhurst

HELEN PARKHURST

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid

Onze school heeft haar Studiewijzer, Toetsenwijzer en Co-beurtrol gebaseerd op de visie van Helen Parkhurst, de oprichtster van het Daltononderwijs. Parkhurst introduceerde de idee om een klasgroep in te richten met verschillende leeftijden. De focus ligt op samenwerken, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De leerkracht wisselt instructiemomenten af met zelfstandig werk. Zo maakt hij tijd om élke leerlingengroep ook individueel te coachen. Dankzij de tools kunnen de anderen ondertussen volledig zelfstandig zichzelf bijsturen.

hattie

JOHN HATTIE

The teacher matters

John Hattie onderzocht allerlei modellen, processen en strategieën die in het onderwijs worden toegepast. Hij maakte een overzicht van alle aspecten die een zeer positieve invloed hebben op het leerproces van leerlingen. In van Veldeke hebben we daaruit het belang van klasgesprekken en gerichte feedback meegenomen. Ook zijn principe ‘The teacher matters’ staat bij ons centraal. Want hoe goed een schoolsysteem ook is, de leerkracht heeft de grootste positieve invloed op het leerproces van elke individuele leerling.

celestin

CELESTIN FREINET

Je kan pas iets leren als je er klaar voor bent

Onze visie ‘Graag is beter’ is gebaseerd op het Freinetonderwijs. Oprichter Célestin Freinet zet de leerling centraal. Hij gaat ervan uit dat je pas iets kan leren als je er klaar voor bent. Expressie en vrije tekst zijn voor hem van fundamenteel belang. Zijn 32 stellingen zijn vandaag nog steeds zeer actueel. Wij baseerden ons voor onze methodeschool op de volgende zes:

  • Aard en gedrag van een kind worden mee bepaald door zijn lichamelijke en geestelijke gesteldheid.
  • Dwang werkt verlammend. Veeleisende maar zelfgekozen bezigheden geven meer voldoening dan eenvoudige maar opgedrongen activiteiten.
  • Kennis verwerf en onthoud je niet door het inprenten van regels en voorschriften, maar door ondervinding.
  • Kinderen hebben een hekel aan kuddewerk. Ze werken liever individueel of in groepjes te midden van de klas als leef- & werkgemeenschap.
  • Orde en discipline zijn nodig in de klas.
  • De democratie van morgen wordt voorbereid door de democratie op school. Een autoritair schoolregime kan nooit bijdragen tot de vorming van democratische burgers.