Lessentabellen 1ste graad ASO

Basisvorming Latijn Moderne
AV Godsdienst/Zedenleer 2 2
AV Aardrijkskunde 2 2
AV Engels 2 2
AV Frans 4 4
AV Geschiedenis 1 1
AV Lichamelijke opvoeding 2 2
AV Muzikale opvoeding 1 1
AV Natuurwetenschappen 1 1
AV Nederlands 5 5
AV Plastische opvoeding 1 1
AV Techniek 2 2
AV Wiskunde 5 5
AANTAL UREN BASISVORMING 28 28
Keuzegedeelte / modules
AV Latijn 4
AV Keuze: DME/STEM 2
AV Module 2
AANTAL UREN KEUZEGEDEELTE 4 4
     
TOTAAL AANTAL UREN PER WEEK 32 32

 

 

 

 

Basisvorming

Latijn Moderne wetensch. Moderne wetensch.
STEM
AV Godsdienst/Zedenleer 2 2 2
AV Aardrijkskunde 1 1 1
AV Engels 2 2 2
AV Frans 3 3 3
AV Geschiedenis 2 2 2
AV Lichamelijke opvoeding 2 2 2
AV Natuurwetenschappen 2 2 2
AV Nederlands 5 5 5
AV Plastische opvoeding 1 1 1
AV Techniek 2 2
AV STEM 2
AV Wiskunde 4 4 4
AANTAL UREN BASISVORMING 26 26 26
Optioneel gedeelte
AV Latijn 4
AV Economie/Socio-economische initiatie  2 2
AV Module 2 2
AV Wetenschappelijk Werk 2 2
AV STEM 2
AANTAL UREN KEUZEGEDEELTE 6 6 6
         
TOTAAL AANTAL UREN PER WEEK 32 32 32

 

Methodeschool van Veldeke - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt