Lessentabellen 2de graad ASO

Basisvorming Economie Humane wetenschappen Latijn Wetenschappen
STEM
AV Godsdienst/Zedenleer 2 2 2 2
AV Aardrijkskunde 1 1 1 1
AV Biologie 1 1 1 1
AV Chemie 1 1 1 1
AV Engels 3 3 3 3
AV Frans 3 3 3 3
AV Fysica 1 1 1 1
AV Geschiedenis 2 2 2 2
AV Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
AV Nederlands 4 4 4 4
AV Wiskunde 4 4 4 4
TOTAAL AANTAL UREN BASISVORMING 24 24 24 24
Specifiek gedeelte Economie Humane wetenschappen Latijn Wetenschappen STEM
AV Economie  4
AV Wiskunde  1
AV Latijn 4
AV Cultuurwetenschappen 2
AV Gedragswetenschappen 2
AV Biologie 1
AV Chemie 1
AV Fysica 1
TOTAAL AANTAL UREN BASISVORMING 4 4 4 4
Complementair gedeelte Economie Humane wetenschappen Latijn Wetenschappen STEM
AV Module + 2 2 2
AV Keuze: Moderne vreemde talen of wiskunde 1 1 1
AV Project 1 1 1
AV STEM 4
TOTAAL AANTAL UREN BASISVORMING 4 4 4 4
           
TOTAAL AANTAL UREN BASISVORMING 32 32 32 32

Methodeschool van Veldeke - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt