Methodeonderwijs 2.0

Graag is beter!

In 2011 werd de ASO Methodeschool van Veldeke opgericht. Na heel wat studie, het bundelen van de knowhow van methodescholen en het zoeken naar wat echt werkt in het onderwijs, ontstonden de fundamenten van onze school. Ten eerste zouden we ons niet richten op één bepaalde methode maar vooral focussen op het leerrendement en de haalbaarheid voor de leeftijdsgroep waarmee we zouden werken. In een sterk veranderende technologische maatschappij, waar we niet met zekerheid kunnen zeggen welke beroepen er over tien jaar al dan niet bestaan, moest er in onze school naast het cognitieve aspect ruimte zijn voor het ontwikkelen van bepaalde ‘tools’ waarmee jongeren in de maatschappij aan de slag kunnen. Tot slot wilden we streven naar een groot welbevinden voor zowel leerlingen als leerkrachten. Van Veldeke is dus een uniek pedagogisch project, toegankelijk zowel voor leerlingen uit het traditionele als uit het methodeonderwijs.

Wat maakt van Veldeke uniek?

Wij hanteren onze eigen methode, maar we lieten ons vooral inspireren door Dalton en Freinet. Een beknopt overzicht van beide filosofieën kan je hieronder lezen.

1. Inspiratiebronnen voor onze methodiek

Dalton

De uitgangspunten van Helen Parkhurst zijn, ook vandaag nog, de uitgangspunten van het daltononderwijs. Deze uitgangspunten zijn:

 • vrijheid in gebondenheid
 • zelfstandigheid
 • samenwerken
 • kritisch denken

Meer informatie over de daltonmethode vind je op : http://www.dalton.nl/

Freinet

Célestin Freinet baseerde zijn visie op onderwijs op de volgende principes:

 • ervaringsgericht
 • werken vanuit de leerling
 • expressie, bv. vrije tekst
 • het kringgesprek

Meer informatie over de freinetmethode vind je op : http://www.freinet.nl

 

Als je dus de vraag krijgt welke methode onze school hanteert, is het antwoord heel eenvoudig: onze eigen methode, de van Veldeke-methode!

2. Eigenheid van onze schoolorganisatie

Verdeling van de klasgroepen

Bij van Veldeke zitten in iedere klas leerlingen uit verschillende studierichtingen. Deze keuze hebben we bewust gemaakt om de volgende redenen:

 • geen ‘eliteklas’, ‘die van de Latijnse’ of ‘die van de moderne’;
 • leerlingen met verschillende interessegebieden kunnen samenwerken.

Enkel tijdens de optie-uren en de module-uren, krijgt de klasgroep een andere samenstelling.

Tijdens de vakken waar we aan co-teaching doen mogen de leerlingen zichzelf inschatten en kiezen of ze in een groep willen zitten waar maar de leerkracht heeft steeds het laatste woord:

 • er grotendeels zelfstandig gewerkt wordt;
 • er voldoende ruimte is voor instructie, maar war er ook voor een deel zelfstandig gewerkt wordt;
 • er verlengde instructie gegeven wordt door de leerkracht en meer klassikaal gewerkt wordt.

3. Modules

Module (1ste graad)

De module-uren zijn gericht op zelfontdekking, zelfontplooiing en studiekeuzebegeleiding in de eerste graad.

Verspreid over twee schooljaren kunnen de leerlingen 10 belangstellingsgebieden exploreren en zelf ontdekken waar hun interesses en talenten liggen. Tijdens de module-uren zitten de leerlingen in graadsgroepen. Dit wil zeggen dat leerlingen van het eerste en tweede jaar samen een module kunnen volgen. Enkel de leerlingen van Latijn volgen dit vak niet omdat dit niet in hun lespakket zit.

De leerkracht maakt zelf een evaluatiedocument op met een algemeen gedeelte en een specifiek gedeelte afhankelijk van de inhoud van de module. De leerlingen vullen deze zelfevaluatie in tijdens de laatste les van de module. Voor de evaluatie van de modules bestaat er een apart rapport. Er worden geen cijfers toegekend, wel plusjes en minnetjes en een gefundeerde commentaar.

Module plus (2de graad)

De module+-uren die worden ingericht in de tweede graad krijgen inhoudelijk een sterker karakter en richten zich op studie- en beroepskeuzebegeleiding.

In de tweede graad kunnen alle leerlingen (behalve de leerlingen van Grieks en STEM) module+ volgen. De module mag, maar moet niet, gelinkt zijn aan hun optievak. Voor de evaluatie van module+ wordt er ook met een vorm van zelfevaluatie gewerkt.

 

 

Methodeschool van Veldeke - Cappucienenstraat 28 - 3500 Hasselt