Studiewijzers

In van Veldeke weet je vooraf exact wat je in de klas allemaal gaat doen. Onze Studiewijzers geven je een duidelijk overzicht van een lessenreeks:

  • welke onderwerpen komen aan bod?
  • op welke manier (klasgesprek, oefening, groepswerk, voorstelling voor de klas… )?
  • waar vind je de informatie?
  • hoe kan je de materie best verwerken?

Zo weet je perfect wat er van jou verwacht wordt, op welke momenten je klassikaal of in groep werkt en wanneer je je eigen tempo kan volgen.

vv1

Leerlijnen

Elke tool volgt ook een ‘leerlijn’. Dat betekent dat onze tools mee evolueren met jouw ontwikkeling. In de eerste graad kan je namelijk nog niet wat je in de tweede en derde graad allemaal kan. Daarom krijg je in de eerste graad bijvoorbeeld wekelijks een Studiewijzer en aparte Toetsenwijzer. Later zullen Studiewijzers en Toetsenwijzers meer geïntegreerd zijn en zich over langere periodes spreiden.

Toetsenwijzers

Geen stress voor de toetsen in onze methodeschool!

Met onze Toetsenwijzers weet je exact:

  • wat je moet kennen (bijv. woorden, formules, grammaticaregels…),
  • wat je moet kunnen (bijv. theorie toepassen in een oefening, zinnen maken, iets omschrijven, verbanden leggen met andere hoofdstukken…),
  • hoe je je best voorbereidt (bijv. schema’s maken, kleuren gebruiken…),
  • hoe je jezelf controleert.

Zelfevaluatie, feedback & leerlingencontact

Punten zonder meer zijn maar cijfers. In van Veldeke gaan ze dan ook altijd gepaard met een gefundeerde commentaar! Bovendien mag jij je als eerste zélf evalueren. Op een sjabloon breng je in kaart hoe ver het staat met je soft skills (zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, samenwerking, welbevinden, engagement, participatie, initiatief …). Je leerkracht geef daar schriftelijk feedback op. Tijdens het leerlingencontact dat daarna volgt, bespreken jullie samen een groeipunt waarop jij je wil focussen (bijv. beter plannen of communiceren). In overleg met je ouders stellen jullie daarna een actieplan op waarin staat wie wat kan doen om je leerdoel te bereiken.

Co-beurtrol

Samenwerking is in onze school van kapitaal belang. Oefeningen en opdrachten werk je vaak in groep af. Je zet je talenten in voor anderen en vraagt zelf om hulp als je ondersteuning nodig hebt. Allicht heb je niet iedereen even graag, maar je moet wel met iedereen kunnen samenwerken!

vv3

Flex-uren

Iedereen heeft zijn eigen werktempo. Daarom krijg je in onze methodeschool ook elke week een aantal uren die je naar eigen keuze kan besteden aan je opdrachten. De Studiewijzers geven je daarbij een stevig houvast. Maar natuurlijk heb je ook altijd een coach in de buurt die jou persoonlijk verder helpt als je problemen hebt.