Uurrooster 2e graad

EconomieLatijnWetenschappen

2e Graad
Humane wetenschappen
Economie
Latijn
Wetenschappen
Levensbeschouwing / ILC 2 2 2 2
LO 2 2 2 2
Engels 3 3 3 3
Frans 3 3 3 3
Nederlands 4 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2
Wiskunde 4 4 4 4
Biologie 1 1 1 2
Fysica 1 1 1 2
Chemie 1 1 1 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Flex-uur 1 1 1 1
Modules (Next-level) 2 2 2 2
Optievakken
Gedragswetenschappen 2
Cultuurwetenschappen 2
Economie 4
Latijn 4
Minor (extra optie)

  • Duits
  • Spaans
  • Wiskunde uitbreiding
1 1 1 WIS