Uurrooster 3e graad

3e Graad
Humane wetenschappen
Economie - moderne talen
Economie - Wiskunde
Latijn - moderne talen
Latijn - wiskunde
Wetenschappen - wiskunde
Wetenschappen - moderne talen
  • Levensbeschouwing / ILC
  • LO
  • Engels
  • Frans
  • Nederlands
  • Geschiedenis
Wiskunde uitbreiding X X X
Wiskunde basis X X X X
Wetenschappen uitbreiding X X
Wetenschappen basis X X
Wetenschappen eenvoudig X X X
FLEX-uren X X X X X X X
Inleefstages X X X X X X X
OPTIEVAKKEN
Gedragswetenschappen X
Cultuurwetenschappen X
Economie X
Latijn X X
Extra talen

  • Duits of Spaans
  • Extra Frans
  • Extra Engels
X X X