vv2

Initiatief

Jíj regisseert je leven

Aangezien het om jouw leven en jouw studies gaat, heb jij de regie in eigen handen!

Jij neemt bij van Veldeke dus zelf initiatief over wat en wanneer je leert en studeert:

  • je schat zelf in welk vak je meer of minder tijd geeft,
  • je werkt studiewijzers af op eigen tempo,
  • je kiest welke vakken extra aandacht verdienen tijdens de flex-uren,
  • je gebruikt herkansings- en inhaalmomenten om jouw schoolse resultaten te verbeteren.

Vind je al die zelfstandigheid toch nog wat moeilijk? Geen probleem! Je leraren zijn geknipt om je daarbij te begeleiden.

Engagement

Je bent zoveel meer dan je schoolresultaten alleen…

Onze school leeft, ademt en groeit door het individuele engagement van iedereen in onze Community. Daarom is niet alleen jouw inzet voor je schoolwerk belangrijk. Voor ons telt ook dat je openstaat voor nieuwe dingen. Dat je deelneemt aan projecten binnen én buiten de school en dat je op een positieve manier bijdraagt aan de gemeenschap. Zo vorm jij mee de maatschappij! Om een paar voorbeelden te geven:

  • je zet mee jouw stempel op de projecten in de les,
  • je zet tussen de lessen door je schouders onder activiteiten die jij leuk vindt,
  • vanaf de derde graad zet je op je stageplaats je kennis en skills om in de praktijk
  • je neemt deel aan de maatschappij buiten de school door te informeren, te sensibiliseren en activiteiten mee uit te voeren.

Participatie

Iedereen leert van iedereen

Samen staan we sterk. Door samen te werken, leren we immers van elkaar en helpen we elkaar vooruit. In onze methodeschool komt deze ‘participatie’ maximaal tot zijn recht:

tijdens de lessen en activiteiten zit je samen met leerlingen uit verschillende leeftijdsgroepen en met verschillende interessegebieden,
bij de uitvoering van de projectwerken krijgt ieder zijn eigen rol in het geheel. Zo leren zowel de leerlingen als de leraren van en met elkaar.
Wederzijds respect en gelijkwaardigheid zijn bij ons van fundamenteel belang. Spreek je leraar dus gewoon maar met de voornaam aan. En wil je graag je mening ventileren? Zowel jij als je ouders beschikken over een feedback-forum.